ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολογείσαι σε ποσοστό που αγγίζει το 100% από τις εργασίες σου (projects). Δεν υπάρχουν καθόλου γραπτές εξετάσεις και απομνημόνευση.

H κάθε εργασία επιδέχεται κριτική σε καθορισμένη προθεσμία (deadline). Ο καθηγητής υποχρεούται σε προφορικό και γραπτό σχολιασμό (feedback), ο οποίος έχει ως στόχο να τονίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της δουλειάς σου.

CAREER OPPORTUNITIES

We have an excellent employment record with previous graduates working for some of the Greece’s top Graphic Design agencies while others have established their own creative design companies. Many graduates have successful careers within the wide area of Graphic Design, from advertising agencies to multi-disciplinary design groups. Other career opportunities exist within general design consultancies, in-house design studios, printing, education or freelance work. Our students also successfully progress onto MA Degrees.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Απολυτήριο Λυκείου (μεταφρασμένο στα Αγγλικά)

Αστυνομική ταυτότητα

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας (π.χ.: test IELTS: 6,0)

Portfolio

Αίτηση εισδοχής (AAS Application Form)