Διάρκεια σπουδών:
13 μήνες

Επίπεδο σπουδών:
Μεταπτυχιακές σπουδές

Education Variants:
Fulltime

Γλώσσα διδασκαλίας:
Αγγλική

Intake Φεβρουαρίου 2023
Induction Start Date:
6 Φεβρουαρίου 2023
Έναρξη μαθημάτων:
13 Φεβρουαρίου 2023

Intake Οκτωβρίου 2023
Induction Start Date:
2 Οκτωβρίου 2023
Έναρξη μαθημάτων:
9 Οκτωβρίου 2023

British Degree:
Master of Arts in Design – University of Sunderland