Διάρκεια σπουδών:
13 μήνες

Επίπεδο σπουδών:
Μεταπτυχιακές σπουδές

Education Variants:
Fulltime

Γλώσσα διδασκαλίας:
Αγγλική

Induction Start Date:
3 Οκτωβρίου 2022

Έναρξη μαθημάτων:
10 Οκτωβρίου 2022

British Degree:
Master of Arts in Design – University of Sunderland