Διάρκεια σπουδών:
36 μήνες (3 χρόνια)

Επίπεδο σπουδών:
Προπτυχιακές σπουδές

Τόπος μαθημάτων:
Στις εγκαταστάσεις του AAS College

Γλώσσα διδασκαλίας:
Αγγλική

Εισαγωγή (Induction):
30 Ιανουαρίου 2023

Έναρξη μαθημάτων:
6 Φεβρουαρίου 2023

Πρόγραμμα σπουδών:
Βρετανικό, του Πανεπιστημίου του Sunderland

Τύπος Πτυχίου:
Βρετανικό Πτυχίο Bachelor of Arts with Honours